راز اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه

راز: اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه اخبار اجتماعی

تشخیص نازک شدن سرخرگ ها با استنت هوشمند

استنت ها یا لوله های مصنوعی توری فلزی که جهت باز نگهداشتن مجاری و رگ های بدن بعد از اعمال جراحی در داخل رگ ها کار گذاشته می شوند، چالش هایی را نیز ا..

ادامه مطلب