راز اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه

راز: اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه اخبار اجتماعی

پاسخ ترامپ به رسانه ها راجع به جنجال «ایوانکا» در هامبورگ

رئیس جمهور آمریکا به جنجالی که «ایوانکا» دخترش در هامبورگ و در جریان برگزاری نشست گروه ۲۰ به راه انداخته بود، پاسخ داد. پاسخ ترامپ به رسا..

ادامه مطلب