راز اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه

راز: اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه اخبار اجتماعی

قهوه‌خانه‌ها مجوز ارائه قلیان را ندارند

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر این که صنف چایخانه‌ها تنها مجوز عرضه چای را دارند، گفت: هیچ کدام از قهوه‌خانه‌ها جواز عرضه قلیان را..

ادامه مطلب

کشور عزیزمان ایران رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO شد

در صد و ششمین کنفرانس بین المللی کار، کشور عزیزمان ایران به عنوان رییس آسیا و اقیانوسیه این دوره اجلاس ILO برگزیده شد. کشور عزیزمان ایران رییس آسی..

ادامه مطلب