راز اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه

راز: اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث همسر و ضارب زن وکیل قبل از خودکشی بازداشت شد

علی مقدمی معاون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین : ساعتی قبل همسر زن وکیل با ورود به دفتر وکالت وی ، همسر و برادر همسرش را با شلیک چند گلوله زخمی کرد.

همسر و ضارب زن وکیل قبل از خودکشی بازداشت شد

عبارات مهم : ایران

علی مقدمی معاون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین : ساعتی قبل همسر زن وکیل با ورود به دفتر وکالت وی ، همسر و برادر همسرش را با شلیک چند گلوله زخمی کرد.

به گزارش کشور عزیزمان ایران آنلاین ؛وضعیت زن وکیل که از ناحیه شکم مجروح شده است وخیم اعلام شده است و اوضاع بردارش نیز مناسب است .

ضارب که متوراری شده است بود در عوارضی قزوین – پایتخت کشور عزیزمان ایران دستگیر شده است است.

همسر و ضارب زن وکیل قبل از خودکشی بازداشت شد

ضارب بعد از دستگیری قرص برنج خورده و هم اکنون در قزوین تحت درمان است

علی مقدمی معاون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین : ساعتی قبل همسر زن وکیل با ورود به دفتر وکالت وی ، همسر و برادر همسرش را با شلیک چند گلوله زخمی کرد.

واژه های کلیدی: ایران | قزوین | خودکشی | بازداشت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs