راز اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه

راز: اجلاس ایران وزارت کار وزارت خارجه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کشور عزیزمان ایران رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO شد

در صد و ششمین کنفرانس بین المللی کار، کشور عزیزمان ایران به عنوان رییس آسیا و اقیانوسیه این دوره اجلاس ILO برگزیده شد.

کشور عزیزمان ایران رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO شد

کشور عزیزمان ایران رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO شد

عبارات مهم : اجلاس

در صد و ششمین کنفرانس بین المللی کار، کشور عزیزمان ایران به عنوان رییس آسیا و اقیانوسیه این دوره اجلاس ILO برگزیده شد.

به گزارش ایلنا به ژنو محل برگزاری دائم اجلاس شرکت بین المللی کار، در نشست 106 این اجلاس وزیر کار کشور عزیزمان ایران ریاست نشست وزرای کار آسیا و اقیانوسیه را بر عهده دارد .

کشور عزیزمان ایران رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO شد

بر اساس این گزارش کشور عزیزمان ایران در دو دوره گذشته به طور متوالی به عنوان عضو مهم هیات مدیره ILO گزینش شده است بود که همین عامل موجب گردید تا جمهوری اسلامی به ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه برگزیده شود.

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه به احتمال نیرومند کشور عزیزمان ایران جهت سومین دوره متوالی نیز در روز دوشنبه به عنوان عضو مهم هیات مدیره ILO گزینش خواهد شد گفت: در این صورت طی پنجاه سال گذشته این اتفاق مناسبت کم سابقه ای است که یک کشور به صورت متوالی در سه دوره به عنوان عضو مهم هیات مدیره شرکت بین المللی کار برگزیده می شود.

در صد و ششمین کنفرانس بین المللی کار، کشور عزیزمان ایران به عنوان رییس آسیا و اقیانوسیه این دوره اجلاس ILO برگزیده شد.

این مقام مسئول علت این موفقیت را تعامل نزدیک و همکاری تنگاتنگ وزارت کار با همراهی وزارت خارجه ، شرکت بین المللی کار ، تلاشهای نماینده کشور عزیزمان ایران در ILO و پیگیری های مستمر سفیر جمهوری اسلامی در نزد شرکت ملل عنوان کرد.

واژه های کلیدی: اجلاس | ایران | وزارت کار | وزارت خارجه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs